Individuele game (openbaar)

Deze variant kun je alleen spelen. Je kiest zelf een personage dat je volgt tijdens het conflict.

Start de game Zet je browser op 'schermvullende weergave' voor de beste beleving.

Game voor de hele klas

Deze variant speel je als groep en is onderdeel van een groter lesprogramma.

De klassenvariant kun je alleen op een computer, laptop of tablet spelen.
Zet je browser op 'schermvullende weergave' voor de beste beleving.
Vul daarna de schoolcode in en zet je koptelefoon op.

Colofon en verantwoording

Deze ‘serious game’ is een onderdeel van het project Verhaal van een vluchteling. Verhaal van een vluchteling is een educatief project van Critical Mass en PAX voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en mbo, dat scholen en docenten helpt om beter om te gaan met wij-zij-denken in de klas. Klik hier voor meer informatie.

 

 

Idee, concept en realisatie: Critical Mass
Research, script en storyline: Bakr al Jaber en R.A. (afkorting vanwege veiligheidsredenen)
Ontwerp en illustraties: Roquefort, Laura de Jongh
Code: Dot Red webdevelopment
Teksten: Bakr al Jaber, R.A. (afkorting vanwege veiligheidsredenen), Zietekst
Video:
Marbl.tv, Bart Koopman
Geluid: Frank Sens
Muziek: Jaber Fayyad
Gedichten: Bakr al Jaber
Vertaling gedichten: Baban Kirkuki
Voice overs: Job Redelaar, Florens Eykemans, Janneke van Dooren en Lieke van den Akker
Portretfotografie: Ali Nasrallah

Wij hebben bij het gebruik van foto’s en filmmateriaal zoveel mogelijk getracht de rechthebbende te achterhalen en het materiaal met diens toestemming te gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen is gelukt. Mocht er materiaal zijn waarvan u twijfelt, kunt aantonen zelf rechthebbende te zijn en/of en als rechthebbende niet wenst dat dit beeld gebruikt wordt op binnen deze educatieve game, neemt dan alstublieft contact met ons op.

Verantwoording voor klassenvariant (game voor de hele klas)

De game is ontwikkeld voor middelbare scholieren en mbo-studenten tussen de 16 en 25 jaar. In de verhalen en de opzet van de serious game houden we rekening met verschillende onderwijsniveaus van leerlingen. Alle leerlingen worden meegezogen in persoonlijke verhalen van de personages, maar leerlingen met een hoger onderwijsniveau hebben de mogelijkheid zich verder te verdiepen.

Leerlingen volgen elk één van de dertig unieke personages. Elk personage vertegenwoordigt één verhaal. Dit verhaal is per definitie beperkt en gekleurd. Alle verhalen samen geven een beeld van wat er in verschillende delen van het land, bij allerlei groepen en individuen, is gebeurd en/of nog steeds gebeurt. Na afloop van de game gaan leerlingen daarom eerst met elkaar in gesprek. Daarna komt er een Syriër in de klas, die zijn/haar verhaal over het conflict toevoegt. Tenslotte spreekt de docent aan de hand van een door Critical Mass ontwikkelde werkvorm alles na.

De game is ontwikkeld in samenwerking met Syriërs van verschillende leeftijden, afkomsten en achtergronden. Zij zijn bij elk onderdeel van de game betrokken geweest: van de research tot het het bepalen van de inhoud, het bedenken van scripts en het schrijven van de storylines. Andere Syriërs waren verantwoordelijk voor de muziek en de portretfoto’s, gemaakt van Syriërs in Gaziantep (Turkije). Zowel van te voren als na afloop heeft een (inhoudelijke) check met weer andere Syriërs plaatsgevonden. Wij hopen en vertrouwen erop dat de game hun verhaal vertelt. Let op: de personages in de serious game met bijbehorende verhalen zijn fictief en corresponderen niet met met de portretfoto’s.

Bij vragen of opmerkingen over de gemaakte keuzes kan contact worden opgenomen met Luc Lauwers, projectleider: luc@criticalmass.nl, tel: 030-2714956. Voor meer informatie over het project Verhaal van een vluchteling, kunt u hier contact met ons opnemen.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren